Τοματοπολτός 28-30% Συμπύκνωση (5 Kg τεμάχιο-4,550 καθαρό βάρος/6 τεμάχια στο κιβώτιο) Μεγαλύτερη προβολή

Τοματοπολτός 28-30% Συμπύκνωση (5 Kg τεμάχιο-4,550 καθαρό βάρος/6 τεμάχια στο κιβώτιο)

Νέο προϊόν

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμάχιο
Κιβώτιο

Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ