Τοματάκι Ψιλοκομμένο 5-7% Συμπύκνωση (2,5 Kg τεμάχιο-1,5 Kg καθαρό βάρος/6 τεμάχια στο κιβώτιο) Μεγαλύτερη προβολή

Τοματάκι Ψιλοκομμένο 5-7% Συμπύκνωση (2,5 Kg τεμάχιο-1,5 Kg καθαρό βάρος/6 τεμάχια στο κιβώτιο)

Νέο προϊόν

'kondylia.rogga@dnomikos.gr' ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμάχιο
Κιβώτιο

Άλλες πληροφορίες

'kondylia.rogga@dnomikos.gr' ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ