Μύδια Ψίχα 100/200 (1 Kg τεμάχιο/5 τεμάχια στα κιβώτιο) Μεγαλύτερη προβολή

Μύδια Ψίχα 100/200 (1 Kg τεμάχιο/5 τεμάχια στα κιβώτιο)

Νέο προϊόν

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κιλό
Τεμάχιο
Κιβώτιο

Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ