ΒΑΚΑΛΑΟΣ

Όπου υπάρχει η ένδειξη IQF στις περιγραφές προϊόντων σημαίνει οτι όλα τα τεμάχια που περιέχει το κιβώτιο είναι κατεψυγμένα ένα ένα και όχι όλα μαζί. Με τον τρόπο αυτό έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε όσα τεμάχια θέλετε χωρίς να απαιτείται να ξεπαγώσετε όλο το κιβώτιο.