ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα είδη συσκευασίας που διαθέτουν καπάκι αναφέρεται στην περιγραφή. Όπου δεν αναφέρεται, αν χρειάζεστε πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά.